Realizacje

Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Zakres prac: Wykonanie i montaż rzeźby Miachała Archanioła, odrestaurowanie zabytkowego muru kościelnego, dostawa i montaż galanterii ogrodowej, iluminacja oświetleniowa, nawierzchnia z kostki brukowej szlachetnej, urządzenie zieleni, montaż elementów małej architektury.

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 788 430 zł

Zagospodarowanie rond w Libiążu
Ogród prywatny w Libiążu
Kostka brukowa na prywatnej posesji
Ganek kamienicy w Krakowie
Aranżacje z granitu
Wykonanie ściany berlińskiej i pali CFA
Prace brukarskie i drogowe w Czarnym Dunajcu
Budowa zbiorników retencyjnych
Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie
Budowa chodnika i kanalizacji w Rogach
Asfalt lany
Budowa siłowni zewnetrznej, mini placu zabaw, oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia na działce nr 1076/2 w miejscowości Kobyle

Zakres prac: Roboty ziemne i towarzyszace, nawierzchnie z kostki brukowej, ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych wraz z furtką, wyposażenie placu: orbitek, rowerek, jeździec, biegacz, wahadło+stepper, wyciskanie+wyciąg górny, ławka ogrodowa, tablica informacyjna, kosz na śmieci, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec kucyk, sprężynowiec motor, wykonanie oświetlenia terenu wraz z monitoringiem

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 62 206,95 zł

Budowa kolumbarium w formie muru na terenie cmentarza komunalnego w Sosnowcu

Zakres prac: Wykonanie muru z cegły klinkierowej na ławie betonowej, nawierzchnia z kostki brukowej

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 164 514,43 zł

Zagospodarowanie terenu Konika Zwierzynieckiego przy ul. Kościuszki w Krakowie

Zakres prac: Wykonanie instalacji artystycznej na murze przeciwpowodziowym, dostawa i montaż makiet figur zwierząt, wypiętrzenie terenu prefabrykatami z betonu architektonicznego, dostawa i montaż ławek i koszy na smieci, wykonanie alejek o nawierzchni bitumicznej, wymiana oświetlenia parkowego

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 745 816 zł

Budowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie

Zakres prac: Wykonanie nawierzchni bezpiecznych EPDM oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 149 476,29 zł

Zagospodarowanie terenu i urządzenie infrastruktury towarzyszącej wraz z budową pomnika Św. Jana Pawła II w Jabłonce

Zakres prac: Postawienie pomnika z brązu, wykonie alejek i placu z kostki granitowej, oświetlenie parkowe, przbudowa sieci energetycznej i teletechnicznej,  ukształtowanie skalniaków, urządzenie zieleni

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 378 696,75 zł

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. Smużyny celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca, jak najszerszej społeczności Byczyny i całej okolicy

Zakres prac: Prace projektowe, utwardzenie ciągów pieszych, obudowa ujęcia wody wraz z zadaszeniem, przepust rurowy, kładki nad ciekiem, schody terenowe, elementy spiętrzenia wody na cieku, uszczelnienie dna tamy, elementy małej architektury

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 93 000 zł

Zaprojektowanie i przebudowa terenu o pow. 0,4368 ha w rejonie ul. Korczyńskiego, Baranowskiego i Krakowskiej w dzielnicy Byczyna w Jaworznie

Zakres prac: Miejsca parkingowe, przebudowa ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki brukowej), nawierzchnie z kostki granitowej,wykonanie instalacji elektroenergetycznej, montaż ławek, wykonanie oświetlenia (latarnie wysokie)

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 130 000 zł

Przebudowa terenów zieleni przy ul. M. Konopnickiej w Libiążu

Zakres prac: Karczowanie drzew i krzewów,wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, sadzenie dzrew i krzewów liściastych i iglastych wraz z ich pielęgnacją, wykonanie ukwieconych murków ogrodowych z kamienia łamanego(układane na sucho i na zaprawie) wraz z czapką granitową na murku, obsadzenie kwietników bylinami, wykonanie trejaży dla trzmieliny pnącej

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 640 59,73 zł

Zagospodarowanie terenu przylegajacego do Libiąskiego Centrum Kultury oraz skweru u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu - przebudowa ciągów komunikacyjnych wokół budynku LCK

Zakres prac: Remont schodów i podcienia (rozebranie posadzek, wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych, uzupełnienie tynków, ocieplenie ścian budynku), remont podjazdu dla niepełnosprwnych, remont zadaszenia szacht okien piwnicy, rozbiórka parkingu wraz z budową 4 miejsc postojowych, remont istniejących chodników i drogi dojazdowej wokół budynku LCK, utwardzenie fragmentu działki budowlanej pod nowe chodniki, obiekty małej architektury w miejscach publicznych, miejsce gromadzenia odpadów stałych, odwodnienie, rozbiórka budynku gospodarczego, remont cokołu z tynku mozaikowego wokół budynku LCK, zakup, dostawa i montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 299 800 zł

Przebudowa centrum wsi Rogi

Zakres prac: Budowa boiska o nawierzchni EPDM wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw, remont drogi, remont chodnika, schody terenowe

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 879 450,01 zł

Przebudowa chodnika w ul. Św. Barbary w Libiążu

Zakres prac: Kompleksowe prace brukarskie, odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 118 845,72 zł

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej na terenie cmentarza Podgórze w Krakowie

Zakres prac: Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarne oraz sieci wodociągowej, zabudowa podziemnych zbiorników retencyjnych, zabezpieczenie wykopu ścianami berlińskimi, wykonanie nawierzchni bitumicznej i brukowe, iluminacja oświetlenia

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 1 908 871,57 zł

Rewitalizacja zabytkowych parków w Skałągach i w Wierzbicy Dolnej

Zakres prac: Wykonanie alejek parkowych, oświetlenia parkowego, zieleń ozdobna

Zakończenie: 2013 r.

Wartość brutto: 599 661,24 zł

Przebudowa terenów zieleni w rejonie ulic Działkowej i Konopnickiej w libiążu - etap I

Zakres prac: Usunięcie dzrew i krzewów, wymiana podłoża,wykonanie nasadzeń kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, pielęgnacja roślin, wykonanie elementów małej architektury w postaci murków ozdobnych wokół rabat, opasek z kostki brukowej.

Zakończenie: 2013 r.

Wartość brutto: 745 41,53 zł

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Nawojowej Górze

Zakres prac: Wykonanie ogrodzenia oraz chodnika, mur kolumbariowy, instalacje sanitarne

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 418 385,66 zł

Planty-Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina

Zakres prac: Wykonanie żelbetowej i cortenowej makiety terenu kopalni, wykonanie placu z płyt betonowych, ekspozycja torowiska, nawierzchnia asfaltowa, dostawa i montaż urządzeń sensorycznych, urządzeń placów zabaw oraz ławek, wykonanie nawierzchni EPDM, iluminacja oświetleniowa

Zakończenie: 2015 r.

Wartość brutto: 1 434 130,8 zł

Przebudowa południowej części rynku w miejscowości Czarny Dunajec

Zakres prac: Kanalizacja deszczowa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej, remont schodów, przebudowa zatoki autobusowej, oświetlenie rynku, budowa przystanku autobusowego, remont nawierzchni bitumicznych, dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci

Zakończenie: 2016 r.

Wartość brutto: 699 162,75 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu

Zakres prac: budowa fontanny, nawierzchnie z kostki granitowej, oświetlenie, mała architektura

Zakończenie: 2014 r.

Wartość brutto: 452 692,67 zł

Zagospodarowanie terenu przy budynku administracyjnym Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Zakres prac: Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem chodnika i wykonanie placu przed budynkiem

Zakończenie: 2012 r.

Wartość brutto: 83 849,49 zł