• Kompleksowe zagospodarowania terenu

  • Kompleksowe usługi brukarskie

  • Budowa ogrodów
    i zagospodarowanie zieleni

  • Usługi budowlane
    i związane z infrastrukturą

Projektowanie i zagospodarowanie zieleni

Zajmujemy się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. Realizujemy ogrody prywatne, parki, zieleń miejską oraz zieleń osiedlową.

Usługi brukarskie

Zajmujemy się brukowaniem podjazdów, alejek, chodników, parkingów oraz dróg. W zależności od potrzeb naszych klientów układamy kostkę brukową betonową lub granitową.

Budownictwo i infrastruktura

Zagospodarowaniom terenu towarzyszą często prace budowlane i instalacyjne. Nasza firma w celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji wykonuje instalacje infrastruktury podziemnej, ogrodzenia, prace żelbetowe oraz obiekty kubaturowe.

Ostatnie realizacje